FAQ

Vi har samlet nogle af de mest stillede spørgsmål her på siden. Skulle du have andre spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte os på telefon eller email.

 64 75 14 08 |  info@nipa.dk

 • Hvad er vigtige emner at huske på, når man beregner master og deres bæreevne?

  Det vigtigste er at være opmærksom på vægten af belysningsarmaturerne, eventuelle traverser m.m., der skal bæres af masten. Samtidig er det også vigtig at være opmærksom på disses vindflade. Se f.eks. skema på brochurebladet "Koniske projektørmaster".

 • Må der bores huller i en galvaniseret mast - f.eks. til en ledning?

  Ja, standarden for galvanisering – DS/EN ISO 1461 tillader at der bores mindre huller i masten. Disse huller bør smøres med en kold galvanisering.

 • Hvilke størrelser fundamenter støbt på stedet anbefales til master generelt?

  Generelt kan det siges at jo højere og jo tungere en mast er jo større fundament. NIPA angiver i sine brochrurer en række fundamentstørrelser, som dog alle tilfælde er vejledende, idet der altid skal tages højde for de enkelte steders jordbundsforhold. I tvivlstilfælde bør der udføres jordbundsprøver på stedet.

 • Hvad er en eftergivelig mast?

  Eftergivelige belysningsmaster anvendes, hvor der umiddelbart vil kunne opstå kollision mellem mast og et køretøj. Ved påkørsel vil masten være eftergivelig, således at kollisionsskader vil blive reduceret væsentligt.

 • Kan Nipa producere specialdesignet mast?

  Hos NIPA har vi stor fleksibilitet i produktionen, således at denne hurtigt kan omstilles for at efterkomme specialønsker.

 • Hvad er en NIPA Fix arm?

  Ved at anvende NIPA Fix montage spares tid og besvær med at montere mastearme i forborede master med 4x2 pinolskruer i mastetoppen.
  System NIPA FIX® armen har 4 gevindhuller i studsen, der skal monteres i mastetop, der blot har eet ovalt hul.

 • Leverer NIPA også høje master på 25-50 meters højde?

  Ja, NIPA har et meget bredt sortiment - også når det gælder de meget høje master.